PashaGroup Web Design & Web Development - Web Tasarım - GRAFİK TASARIM
PashaGroup Web Design & Web Development PashaGroup Web Design & Web Development

Telefon +90 212 614 29 80   Telefon +90 532 344 61 43   Mail info@pashagroup.net

Banka Hesap NumaralarıÖdeme Bildirim FormuBiz Kimiz

grafik tasarim

 

Grafik Tasarım

 

       Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir.

 

       Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlik geçerlidir.

 

       Bir kişiyi etkilemenin yolu ilk olarak görsellikten geçer. Ne söylendiği ikinci plandadır. Firmalar öncelikle göze hitap ederek hedef kitleleri ile iletişim kurmayı başarırlar. PashaGroup, yaptığı tasarımlarla müşteri ile hedef kitle arasında en etkili bağı kurar. Logodan kataloğa, broşürden evrağa tasarladığı kurumsal kimlikler sayesinde markayla müşterisi arasında bir “ilk görüşte aşk” yaşanır.